TARİHÇE
[Forum Hakkında]
DÜNYA DEMOKRASİ FORUMU DDF’2023
Prof. Dr. Aziz Ekşi
Forum Başkanı

Mesudiye, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Ordu iline bağlı küçük bir ilçedir. Bu ilçede, 1991 yılından bu yana yörenin kalkınmasını amaçlayan bir “doğrudan demokrasi” örneği uygulanmaktadır. Bu sivil oluşum kısaca “Mesudiye Kurultayı” olarak adlandırılmaktadır.

Mesudiye Kurultayı, yöredeki kamu kurum temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yerel halkın katılımıyla her yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi günü saat 10.00’da kendiliğinden (herhangi bir davet yapılmaksızın) toplanmaktadır. Toplantıya ilgili duyan herkes katılabilmektedir. Toplantıya katılan herkesin konuşma ve alınacak kararlarda oy verme hakkı vardır. Toplantı gündemi daha önceki toplantıda alınan kararlar ve yeni öneriler çerçevesinde belirlenmektedir. Kurultay’da katılımcılar partisel politikaların dışında kalarak yalnızca yörenin sorunlarına ve çözüm yollarına odaklanmaktadır.

Yörenin sorunları; eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, tarım, orman, çevre vb. başlıklar altında tartışılmakta ve çözüm yolu aranmaktadır. Bu amaçla çalışma komisyonları oluşturulmakta ve konu ile ilgili gelişmeler 3 ayda bir yapılan “izleme toplantısı” ile gözden geçirilmektedir. Bu toplantılardan birincisi Mesudiye’de, ikincisi ve üçüncüsü ise sırası ile İstanbul ve Ankara’da yapılmaktadır. Ankara ve İstanbul’da yapılan toplantıların temel amacı bu iki ilde yaşayan Mesudiyeli kişilere hitap etmek ve bu kişilerin Mesudiye ile olan sosyal ve duygusal bağlarının devam etmesini sağlamaktır. Bu insanlar aynı zamanda örgütlüdür. Özellikle İstanbul’da 73 Mesudiye köy derneği bulunmaktadır.

Mesudiye Kurultayı 1991 yılından bu yana kesintisiz olarak devam etmektedir. 2009 yılında yapılan toplantıda; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı anısına 2023 yılında “Dünya Demokrasi Forumu” düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararın yaşama geçmesi için Mesudiye Gelişme Vakfı (MEGEV) tarafından bir proje hazırlanmış ve destek vermesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmuştur.  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen bu proje, 5 yıllık ara ile birbirini izleyen 3 forum düzenlenmesini öngörmektedir:

  • 2013 yılında Türkiye Demokrasi Forumu (TDF’2013)
  • 2018 yılında Avrasya Demokrasi Forumu (ADF’2018)
  • 2023 yılında Dünya Demokrasi Forumu (DDF’2023)

Türkiye Demokrasi Forumu 2013 başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Foruma, Türkiye’nin her bölgesinden yerel yönetim, kalkınma ajansı, kent konseyi, kırsal kalkınma amaçlı dernek ve vakıf, meslek odası, sendika, üniversite, medyadan katılım olmuş ve “doğrudan demokrasi” ve “yerel kalkınma” konularında 40 bildiri sunularak konular tartışmaya açılmıştır. Forumu 700 kişi izlemiştir. İlgi üzerine Türkiye Demokrasi Forumu, 2015 yılında da tekrarlanmıştır.

Avrasya Demokrasi Forumu 2018 için de gerekli çalışmalara başlanmış ve bölgedeki farklı ülkelerden konuşmacılar belirlenmiştir. Ancak Ortadoğu’da başlayan savaş ve bunu izleyen Covid-19 salgınından dolayı forum yapılamamıştır.

Dünya Demokrasi Forumu 2023’ün amaçları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında insanlığa demokrasi çağrısında bulunmak,
  • 15 Eylül Dünya Demokrasi Günü’nün kutlanması,
  • Dünyada demokrasinin güncel sorunlarını tartışmak,
  • Dünyada demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Demokrasi ile kalkınma arasındaki ilişkiyi vurgulamak,
  • Yerel kalkınma çabalarını gündeme getirmek.

DDF’2023 14-16 Eylül 2023 tarihleri arasında Mesudiye’de yapılacaktır. Forum panellerine katılan 4 konuşmacının 1 yerel, 1 kadın, 1 ulusal ve 1 uluslararası konuşmacıdan oluşması planlanmaktadır. Forumun dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Forumda sunulan bildiriler ve tartışmalar kitap olarak yayınlanacaktır. Forum sonucunda hazırlanacak olan demokrasi bildirgesi dünya kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Başvuru ve iletişim bilgileri web sitemizin ilgili sayfalarında yer almaktadır. Daha demokratik ve daha güzel bir dünya için Mesudiye’de buluşmayı diliyoruz.

DANIŞMA
DANIŞMA KURULU*

Oktay Ekşi (Danışma Kurulu Başkanı)
Ahmet Çakır, Ahmet Erdönmez, Aydın Özgül, Engin Özmen, Erol Biçer, Faik Erdoğan, Fazlı Coşkun, Gültekin Demir, Gürbüz D. Ekşioğlu, Hamit Erdem, İrfan Toklucu, İskender Yaman, Kemal Erdoğan, Melih Mıcık, Mithat Coşkun, Muharrem Sarıgül, Muhittin Aksu, Mustafa Demir, Muzaffer Sarıyar, Naşit Oskay, Özat Özsoy, Özge Conway, Recai Öztürk, Sebahattin Yaman, Seyfettin Yıldırım, Sezgin Özübek, Süleyman Uluocak, Tekin Toklucu, Yavuz Ekşi, Yekta Aydın, Yener Yıldırım, Yılmaz Korkmaz, Yücel Akdemir, Yüksel Şener

* İsimler alfabetik sıra ile yazılmıştır. 

YÜRÜTME
YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Aziz EKŞİ
Forum Başkanı/Forum President
Necmi DEMİR
Mesudiye Bld. Başkan Yrd.
Prof Dr Baki AKSU
Mesudiye Gelişme Vakfı (MEGEV)
Ahmet Ali ŞENGÖNÜL
Mesudiye Hizmet Vakfı (MESVAK)
Özat ÖZSOY
İstanbul Mesudiyeliler Derneği
Fahri ULUSOY
Ankara Mesudiyeliler Derneği
Kurtuluş AÇIKGÖZ
Mesudiye Muhtarlar Derneği

Tuncay SARIGÜL
Mesudiye Sanayici İşadamları ve Y. Derneği (MESİYAD)
Merdan ÖZER
Mesudiye Çevre Derneği
Sefai UZUNYURT
Ordu Mesudiye Sesi Gzt.
Muzaffer ÜNVER
İbrahim Feyzi ÜNAL
Halil ÇAKIR
Nuri ÖZMEN
Aysun ŞENGÜL
Kıymet ÜNVER
Seval ADALI
Neslihan ÖNDER ÖZEN