Oktay Ekşi

Açılış Konuşmacısı

[Gün 1 ]
10.40 - 11.20
Oturum: Mesudiye Kurultayı: Bir doğrudan demokrasi örneği

1932’de Mesudiye’de dünyaya geldi, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. Gazeteciliğe 1952 yılının başında girdi ve -Yazı İşleri Müdürlüğü hariç- hemen her dalında çalıştı. 1961 yılında tamamen yeni baştan yapılan Anayasa’yı hazırlayan ve kabul eden Kurucu Meclis’te en genç üyelerden biriydi. 58.5 yıl aktif gazetecilik yaptı. Bunun 36 yılı boyunca, medyanın -o zamanlar- Amiral gemisi olarak nitelendirilen Hürriyet gazetesinin Başyazarıydı. Türk Basın Konseyi’nin kurulmasına öncülük etti ve 23.5 yıl Başkanlığı’nı yaptı. Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin aktif olduğu yıllarda (2002-2009) Başkanı’ydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 24. Dönemi’ni en yaşlı üye sıfatıyla açtı ve Başkanlık etti. O sırada (2011-2015 arası) İstanbul milletvekili idi. 33 yıldır kesintisiz devam eden Mesudiye Kurultayı’nın oluşmasında ve yaşamasında en etkin olan Mesudiyelilerden biridir. Biri “İletişim Özgürlüğü” konulu olmak üzere, basılmış 8 adet kitabı vardır. Halen yeni bir kitap üzerinde çalışmakta ayrıca haftada bir gün Cumhuriyet gazetesinde yazmaktadır. Merhum Prof. Dr. Aysel Ekşi’yle evliydi. İki oğlu, iki torunu var.