Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

Sabancı Üniversitesi

Açılış Konuşmacısı

[Gün 1 ]
10.40 - 11.20
Oturum: Bir Halk Yönetimi Biçimi Olarak Demokrasi

Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Sabancı Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Profesörü olarak çalışmaktadır. 2004-2007 yılları arasında Türkiye’de Işık Üniversitesi Rektörü olan Kalaycıoğlu, İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi’nde 1977 – 2002 arasında öğretim üyesi olarak çalışmıştır . Dr. Kalaycıoğlu, siyasi temsil ve katılım konusunda uzmanlaşmıştır. Karşılaştırmalı Siyasal Katılma, Türk Siyasal Hayatı, Çağdaş Siyaset Bilimi, Karşılaştırmalı Siyaset, Halk Yönetimi üzerine Türkçe altı kitabın yazarlığını ve ortak editörlüğünü yaptı. İngilizce, Turkish Dynamics: A Bridge Across Troubled Lands (New York: Macmillan-Palgrave, 2005) adlı kitabı ve Ali Çarkoğlu ile birlikte yazdığı Turkish Democracy Today (Londra: I. B. Tauris, 2007), The Rising Tide of Conservatism in Turkey (New York: Palgrave – Macmillan, 2009) ve Fragile but Resilient? (Ann Arbor, Michigan, Michigan University Press) ve yine Ali Çarkoğlu ile birlikte editörlüğünü yaptığı, Elections and Public Opinion in Turkey: Through the Prism of the 2018 Selections (Londra, New York: Routledge, 2022) mevcuttur. Kalaycıoğlu’nun ayrıca çeşitli uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.