Najet Zammouri

Tunisian Human Rights League

Konuşmacı

[Gün 2]
15.20 - 17.00
Oturum: Demokrasi ve Sivil Toplum

90’lardan beri etkili ve cinsiyet eşitliği ve bireysel ve kamusal özgürlüklerin tam anlamda korunması için mücadele eden Tunuslu bir insan hakları aktivisti. Şu anda Tunus’ta 1976’dan beri insan haklarını gözeten ve savunan bir dernek olan ve 2015 yılında Nobel Barış Ödülü alan La ligue Tunisienne des Droits de l’Homme’nin Başkan Yardımcısı. Kadın haklarını desteklemek ve uluslararası yasaların uygulanmasını sağlamak için çalıştığı kuruluşta da bir Kadın Hakları departmanı kurmuştur.

  • Başbakan liderliğindeki “ National Equal Opportunities Peer Council between Woman and Man ” üyesi;
  • 1325 sayılı eylem planı kararının uygulanması için ulusal yönlendirme komitesi üyesi;
  • Every Woman Treaty Global Coalition’ın Tunus’taki odak noktası, Küresel Güney’de kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için uluslar arası iletişim ve katılıma yönelik yeni kurumların kurulması konusunda siyasetçilerle koordinasyonu sağlayan danışman ;
  • Tunisian Woman Against Corruption ödülüne layık görüldü ;
  • Özgürlükler ve insan hakları ile ilgili pek çok basın gazetesinin yazarı ;
  • Demokrasi ve sürdürülebilir kalkınma değerleri lehine savunuculuk kampanyalarına liderlik ettiği için birçok ödülün sahibi;
  • Fransız Dili Emeritus Profesör ve Pedagojik Danışman.