Prof. Dr. Mine Eder

Boğaziçi Üniversitesi

[Gün 2]
13.30 - 15.10
Oturum: Demokrasi ve Yerel Yaşam

Prof. Dr. Mine Eder, Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 25 yılı aşkın bir süredir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı üniversitedeki İnsani Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü de yürütmektedir. ABD’deki George Washington, Yale Üniversitesi ve İsveç’teki Göteburg Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans ve doktora derecesini geç endüstrileşen ülkeler üzerine yazdığı doktora teziyle ABD’nin Virginia Üniversitesi’den almıştır. Ortadoğu’da Bölgesel İşbirliğinin Ekonomi Politiği isimli kitabın yazarlarından birisidir ve Türkiye’nin ekonomi politiğine ilişkin çok çeşitli konular üzerine (bölgeselcilik, sosyal refah devletinin dönümü, yoksulluk, kayıt dışılık ve göçmenler gibi) yayınlar yapmıştır Son çalışmaları, İstanbul’daki kentsel dönüşüm ve soylulaştırma süreçleri ile kentteki karşılaşmalar ve “beraber yaşamanın” zorlukları gibi konular üzerinedir.