Gökmen Argun

UNDP SGP GEF Ulusal Koordinatörü

Moderatör

[Gün 1]
15.50 - 17.30
Oturum: Demokrasi ve Ekoloji

Gökmen Argun’un mesleki kariyeri, kolektif proje geliştirme, program/hibe yönetimi ve sivil toplumu ve yerel toplulukları güçlendirmeye yönelik izleme değerlendirmeden oluşuyor. Şehir ve bölge planlama uzmanı olarak görev aldığı 4 yılın ardından önde gelen sivil toplum kululularında doğa koruma, politika/savunuculuk programı yönetimi konularında çalıştı. Lisans ve yüksek lisansını aldığı ODTÜ Şehir Planlama ve Bölge Planlama bölümünde bir süre ders verdi. Küresel çevre politikaları (biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, arazi bozunumu), sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sürdürülebilir şehirler, sosyal kapsayıcılık yanında kişisel ilgisi doğrultusunda kalkınma paradigmaları, vatandaş bilimi ve sivil ağlar hakkında konuşmalar yapıyor. Doğa Derneği’nin kurucu üyesi olan Gökmen, derneğin ulusal düzeyde öne çıkan ürünü “ÖDA Kitabı”nın yapım koordinatörüdür. Kalkınma Atölyesi gönüllüsü olarak Tansu Gürpınar ve İlhan Tekeli kitaplarının editörlüğünü yaptı. 2 yılı aşkın bir süredir bir yelkenlide tutkusu progressive müzik dinleyerek minimalist bir hayat yaşıyor. Eylül’ün annesi.